Ädelstenar

Viktenheten för ädelstenar är carat och en carat är 0,2 gram. Några av de vanligaste ädelstenarna kan delas in i följande grupper: diamant, korund, beryll, granat, topas och kvarts.

Diamant

Diamanten är det hårdaste mineralet som finns. Den har en hårdhet på 10 enligt Mohs hårdhetsskala och kan därför repa alla andra mineral. En diamant kan bara repas av en annan diamant, men bara för att det är svårt att repa en diamant betyder inte det att det är svårt att krossa eller klyva den.

Diamanten brukar bedömmas efter de fyra c:na Carat, Clarity, Cut och Colour. Carat är vikten där en carat är 0,2 gram. Clarity är ett mått på hur ren den är, d.v.s. diamanten är mindre värd om den har inneslutningar. Cut anger vad för slags slipning det är och hur väl den har utförts. Det är vanligast att diamanter slipas till briljanter för då använder man diamantens egenskaper på bästa sätt. Briljantslipningen ger maximal briljans. Colour är färgen på diamanten.

Gemmologi

Vetenskapen om ädelstenar heter gemmologi och den som värderar ädelstenar kallas gemmolog.

Konst

Här är några olika slags tavlor som du kan köpa på auktion.

Mohs hårdhetsskala

Den här skalan är relativ och delar in ädelstenar efter deras ritshårdhet.

Hötorgskonst

Billig konst av låg kvalitet kallas hötorgskonst och kan ofta köpas på loppmarknader.