Auktionsskola - att köpa på auktion

Det ska vara roligt att gå på auktion och och ännu roligare blir det om man kan göra ett eller annat fynd. Ofta kan man köpa antikviteter och andra begagnade ting billigt, och om man kommer till auktionen väl förberedd så ökar man sina chanser att göra ett bra köp. Besök några auktioner så lär du dig snart ungefär hur mycket olika saker kostar.

Det kan också löna sig att läsa på om de områden som man är intresserad av och det finns många intressanta böcker att läsa. Här är ett litet urval böcker som kan rekommenderas. I den här artikeln får du lära dig mer om visningen, budgivningen, avgifterna och betalningen.

Visning

Innan auktionen startar så är det visning av de föremål som ska säljas, ofta är det en timme innan auktionen börjar. Det är viktigt att gå på visningen för då har man möjlighet att granska de föremål som man är intresserad av. Leta efter skador och slitage, du kan också titta efter stämplar, vilket kan hjälpa dig att åldersbestämma en antikvitet, och dessutom se vart det tillverkats och av vem. När man besöker kvalitetsauktioner brukar det finnas en auktionskatalog med bilder och detaljerade beskrivningar av föremålen.

De begagnade föremål som du köper på auktion säljs i befintligt skick och det kan därför vara svårt att reklamera varan på grund av en spricka eller slitage som du upptäckt när du kommit hem. Det går dock att klaga i efterhand hos auktionsfirman om föremålet beskrivits felaktigt eller inte fungerar som man kan förvänta sig.

Det kan vara bra att redan vid visningen bestämma sig för vilka föremål som man ska bjuda på samt hur mycket man är beredd att betala. Då minskar risken att man dras med i budgivningen och betalar ett högre pris än än man tänkt sig. Tänk på att det inte alltid blir billigt på auktion och ofta tillkommer det vissa avgifter.

Budgivning

Auktionsförrättaren leder auktionen och ropar ut föremålen som ska säljas samt tar emot buden. Man bjuder genom att ropa ut sitt bud (ofta krävs det att man tar i ordentligt för att höras) eller genom att man med en gest visar att man vill ge ett bud. På vissa auktioner kan man också registrera sig och få ett nummer som man håller upp när man vill ge ett bud.

Buden höjs vanligtvis med vissa minimibelopp beroende på inom vilket intervall priset befinner sig, exakt hur det ser ut kan variera lite mellan olika auktionsfirmor.

Budet höjs inom intervallet
10 kr 0 - 100 kr
25 kr 100 - 400 kr
50 kr 400 - 1 000 kr
100 kr 1 000 - 3 000 kr
200 kr 3 000 - 10 000 kr
500 kr 10 000 - 20 000 kr
1 000 kr 20 000 - 50 000 kr

Om man inte vill eller kan närvara vid auktionen så kan man lämna ett skriftligt bud i förväg. Då anger man vilket föremål som man är intresserad av och det högsta pris som man är villig att betala. Auktionsförrättaren tar sedan hänsyn till det skriftliga budet när föremålet ropas ut. Det kan bli billigare än det högsta pris som du har angett, det beror på hur högt utropspriset blir och om det är någon som bjuder emot.

Avgifter

Innan auktionen börjar bör man ta reda på vilka avgifter som eventuellt tillkommer. På enkla sommarauktioner så kan det ofta vara helt fritt från avgifter, men vid andra auktioner kan det tillkomma både inropsavgift och slagavgift. Stockholms auktionsverk har till exempel på sina stadsauktioner en inropsavgift på 20% och en slagavgift på 40 kr per föremål. En auktionsfirma är skyldig att informera om dessa avgifter samt ha tydliga anslag vid auktionshallen.

Om man köper dyra konstverk så kan man bli tvungen att betala en konstnärsavgift (droit de suite) på 6,25%. Denna avgift utgår på konstverk (målningar, keramik, glas, textilier m.m.) som inte har framställts i flera identiska exemplar. Konstnären eller dennes efterlevande äger upphovsrätten till konstverken i 70 år efter konstnärens död. Därför måste avgiften betalas vid en försäljning under denna period, men endast om beloppet överstiger 5% av ett basbelopp. Basbeloppet är i år 39 700 kr (2006) och därför tillkommer konstnärsavgiften när priset på föremålet är över 1 985 kr.

Betalning och hämtning av föremålet

På enkla bondauktioner och sommarauktioner får man räkna med att det är kontant betalning som gäller, och att man är tvungen att direkt frakta hem det som man har ropat in. Vissa auktionsfirmor erbjuder kortbetalning eller betalning till deras bankkonto samt att de kan förvara föremålen några dagar efter att auktionen avslutats. Hör efter med den aktuella auktionsfirman vilka regler som de tillämpar innan du köper något stort skåp som kan vara svårt att frakta hem.

Några avslutande tips

Det kan ofta bli billigt i början av en auktion innan folk har kommit igång med sin budgivning, för många är lite avvaktande i början. Mot slutet kan man också göra fynd när många har tröttnat och åkt hem.

Stora och skrymmande möbler brukar man kunna köpa billigt eftersom att de kan vara svåra att frakta hem från auktionslokalen.

Framför allt bör du köpa saker som du gillar, och inte sådant som du tror kan betinga ett högt värde, för då är chansen större att du blir nöjd med ditt köp!

Mer läsning: Konsumentverkets information om auktioner

Gemmologi

Vetenskapen om ädelstenar heter gemmologi och den som värderar ädelstenar kallas gemmolog.

Konst

Här är några olika slags tavlor som du kan köpa på auktion.

Mohs hårdhetsskala

Den här skalan är relativ och delar in ädelstenar efter deras ritshårdhet.

Hötorgskonst

Billig konst av låg kvalitet kallas hötorgskonst och kan ofta köpas på loppmarknader.