Gemmologi

Gemmologi är vetenskapen om ädelstenar. Gemmologen studerar, identifierar och värderar ädelstenar och har ett antal instrument till sitt förfogande för att göra detta. Ofta är de här instrumenten otympliga att ha med sig när man ska köpa smycken och liknande på auktioner. De lämpar sig bäst i en miljö som har optimala ljusförhållanden och ett fast underlag.

Ta med luppen på auktion

Det finns dock ett hjälpmedel - luppen - som är smidigt att bära med sig när man besöker auktioner och loppmarknader. En standardlupp har en förstoring på 10x och det är den förstoringen som används när en gemmolog bedömer hur mycket inneslutningar som finns i en diamant.

Spektroskop

Med detta instrument kan gemmologen identifiera en ädelsten genom att titta på vilka våglängder som en ädelsten absorberar. Spektroskopet sprider ut ljuset från ädelstenen i ett spekturm. Det gör att man kan se de absorberade våglängderna som mörka linjer i spektrumet.

Refraktometer

En ädelstens refraktion, d.v.s. brytningsindex, är det viktigaste sättet att identifiera en ädelsten. Refraktometern räknar ut hur ljuset bryts i ädelstenen. Till exempel så har en diamant ett brytningsindex på 2,42. Refraktometern gör det därför enkelt att skilja diamanten från alla slags förfalskningar (utom från strontium titanate som också har ett brytningsindex som ligger på runt 2,42).

Gemmologi

Vetenskapen om ädelstenar heter gemmologi och den som värderar ädelstenar kallas gemmolog.

Konst

Här är några olika slags tavlor som du kan köpa på auktion.

Mohs hårdhetsskala

Den här skalan är relativ och delar in ädelstenar efter deras ritshårdhet.

Hötorgskonst

Billig konst av låg kvalitet kallas hötorgskonst och kan ofta köpas på loppmarknader.