Konst

Här presenteras några olika sorters tavlor som är vanliga på auktioner. Först är det tre vanliga tryck, d.v.s. offsettryck, etsning och litografi. Därefter följer oljemålning och vattenfärgerna akvarell och gouache. Se även Hötorgskonst.

Offsettryck

Offsettryck är ett mycket vanligt tryck som används t.ex. när man trycker bilder i dagstidningar. Ett offsettryck kan tryckas i mycket stora upplagor till en låg kostnad. Därför är en sådan bild inte värd mycket mer än papperet som det är tryckt på. Offsettrycken är lätta att känna igen om man går nära och tittar med eller utan förstoringsglas. Man kan se att bilden är uppbyggd av små ringar med en prick inuti, precis som ett fotografi i en dagstidning.


Förstoring av ett offsettryck

Etsning

Att etsa betyder att fräta. En etsning är ett tryck av en koppar- eller zinkplåt som först täcks med ett skikt som är syrabeständigt och kan bestå av vax, asfalt och harts. Med hjälp av en etsarnål tar man bort skiktet där syran ska fräta. Syran etsar sedan in en fördjupning i plåten. Därefter tas skiktet bort och plåten är klar för infärgning och tryckning. Eftersom etsningar är tryck så görs de i större eller mindre upplagor. Ju större upplagan är desto mindre blir etsningen värd eftersom att utbudet då ökar. Etsningstekniken har funnits i Tyskland sedan 1500-talet.

Litografi

En litografi är ett tryck från stenplatta eller metallplåt. Metoden uppfanns 1796-98 av skådespelaren och pjäsförfattaren Alois Senefelder. Ursprungligen gjordes trycket med en kalksten, men numera kan man också använda en zink- eller aluminiumplåt. Litografitrycket baseras på att fett stöter bort vatten.

Litografier görs i olika upplagor, t.ex. så kan de tryckas i en upplaga på 250 och bilderna är då numrerade 1/250, 2/250 etc. Ofta finns det litografier på auktioner för en ganska billig penning. Detta gör att man kan köpa bra och prisvärd konst av etablerade konstnärer. Litografier brukar inte kosta mer än några hundralappar och ibland kan de gå för under hundralappen. Det beror nästan helt och hållet på utbudet och efterfrågan vid den aktuella auktionen.

Oljemålning

Oljemålning har sedan länge varit dominerande och det vanligaste sättet för konstnärer att måla. Det finns nästan alltid oljemålningar att bjuda på när man besöker en auktion. Oljefärger gör att konstnären kan lägga på tjockt med färg så att målningen blir som en relief. Det vanligaste underlaget är duk men pannå är också vanligt. Pannå består av ett hårt underlag, till exempel en masonitskiva.

Akvarell

Akvarell är en transparent vattenfärg. Man kan måla den i flera skikt så att transparensen fortfarande finns kvar, och så att man kan se det underliggande papperet. Vattenmängden som konstnären använder bestämmer hur genomskinlig färgen ska bli. Mer vatten ökar transparensen. Det finns huvudsakligen två arbetsmetoder när det gäller akvareller. Vått i vått innebär att våt färg möter våt färg på papperet så att de blandas. Vått på torrt innebär att den första färgen får torka innan man applicerar nästa färg så att färgerna inte blandar sig. Akvarellmålning har funnits sedan omkring Kristi födelse i egyptiska väggmålningar.

Gouache

Gouache är liksom akvarell en vattenfärg. Det som särskiljer den från akvarell är att det är en täckande vattenfärg, vilket gör att man kan ändra och måla över det man målat tidigare.

Gemmologi

Vetenskapen om ädelstenar heter gemmologi och den som värderar ädelstenar kallas gemmolog.

Konst

Här är några olika slags tavlor som du kan köpa på auktion.

Mohs hårdhetsskala

Den här skalan är relativ och delar in ädelstenar efter deras ritshårdhet.

Hötorgskonst

Billig konst av låg kvalitet kallas hötorgskonst och kan ofta köpas på loppmarknader.