Stämplar

Kattfotsstämpeln är en trebågad sköld innehållandes riksvapnet Tre Kronor och den liknar ett kattfotsavtryck. Kattfoten är numera inte längre obligatorisk i Sverige för 1988 ändrades lagen och kattfoten är nu frivillig, men är ändå vanligt förekommande. I Sverige är det Statens Provningsanstalt som stämplar kattfoten.

1913 blev det också obligatoriskt att stämpla importerade föremål med en oval innehållades riksvapnet Tre Kronor, men stämpeln har även använts tidigare innan den blev obligatorisk. 1988 togs ovalen bort och ersattes med den vanliga kattfoten.

Det finns också något som heter ansvarsstämpel. Den sätts dit av tillverkaren själv (eller importören) och innehåller tillverkarens namn eller initialer, ort och årsbeteckning. Ansvarsstämpeln är obligatorisk för guld och platina på föremål som väger ett gram eller mer, och den måste innehålla en stämpel med minimihalten och namnstämpel eller kontrollstämpel.

Redan på 1490-talet började de första ortsbeteckningarna användas och 1759 infördes den obligatoriska stämpling av tillverkningsåret. Årsbeteckningen började med ett A för 1759 och därefter fortsatte man genom hela alfabetet - utom J, W, Å, Ä, Ö - och när bokstäverna tog slut börjande om från A och lade till en etta efter bokstaven o.s.v. De här årsteckningarna används fortfarande och år 2005 har till exempel beteckningen G11.

Gemmologi

Vetenskapen om ädelstenar heter gemmologi och den som värderar ädelstenar kallas gemmolog.

Konst

Här är några olika slags tavlor som du kan köpa på auktion.

Mohs hårdhetsskala

Den här skalan är relativ och delar in ädelstenar efter deras ritshårdhet.

Hötorgskonst

Billig konst av låg kvalitet kallas hötorgskonst och kan ofta köpas på loppmarknader.